PAR SKOLU

Jelgavas Valsts ģimnāzija ir viena no lielākajām un cauri gadiem augstu atzinību iemantojušajām valsts ģimnāzijām. Tā dibināta 1922.gada 1.jūlijā kā Jelgavas 2.valsts vidusskola (vēlāk - Jelgavas 2.valsts ģimnāzija) un savu darbību uzsāka trīs virzienos  - kā reālskola, komercskola un neoģimnāzija.  Sākotnēji skolas rīcībā tika nodots Kurzemes bruņniecības nams Upes ielā. Savukārt pašreizējo ģimnāzijas ēku kā 15.maija pamatskolu, kas paredzēta 1000 skolēniem, pēc arhitekta Valda Zēbauera projekta aizsāka būvēt 1937.gadā. Jau tolaik  –  vēl pat projekta stadijā nams tika novērtēts kā sava laika “modernākā pamatskolas celtne Latvijā”. Ekspluatācijā to nodeva 1939.gadā, taču līdz ar Jelgavas nopostīšanu Otrā pasaules kara laikā, cieta arī skolas ēka. To gan atjaunoja un 1948.gadā telpās Mātera ielā, kur jau darbojās 3.septiņgadīgā skola (bijusī 15.maija skola) pārcēla arī Jelgavas 2. valsts vidusskolu. 1951.gadā abas skolas tika apvienotas, izveidojot Jelgavas 2.vidusskolu. 1991.gadā no skolas atdalīja sākumskolas klases, kas turpmāk iekļāvās Jelgavas 4.pamatskolā. 1997.gadā skola atguva Jelgavas 2.ģimnāzijas nosaukumu, bet 2003./2004.mācību gadā skola tika pārdēvēta par Jelgavas Valsts ģimnāziju. Kopš 1999.gada skolā mācās vienīgi 7.-12.klašu skolēni.

Līdz pat ēkas rekonstrukcijai 2019.gadā nams arhitektoniski ietvēris autentiskas 20.gadsimta 30.gadu liecības. No 2017. līdz 2019. gadam notika skolas ēkas un iekštelpu rekonstrukcija, ietverot gan ēkas atjaunošanu, stadiona pārbūvi, gan apkārtnes labiekārtošanu un mācību vides modernizēšanu. Rekonstruētā skolas ēka jaunajā veidolā durvis vēra 2019.gadā, izpelnoties arhitektūras profesionāļu atzinību. Namam saglabāti un restaurēti vēsturiskie elementi un detaļas – aktu zāles lustras, čuguna radiatori, sporta zāles šaurdēļu grīdas, 20. gadsimta 30. gados ražotas kāpnes un grīdas flīzējums, kā arī logu vitrāžas.
Jelgavas Valsts ģimnāzijā no 7. līdz 12. klasei pašlaik mācās 800 izglītojamie četros mācību novirzienos. Saskaņā ar izglītības iestāžu optimizācijas plānu  Jelgavas Valsts ģimnāzija iemantojusi izteiktu STEM profilu jeb eksakto zinātņu mācību ievirzi.

Vairāk info: Jelgavas Valsts ģimnāzija


Laika-josla-JV-100