JVĢ ABSOLVENTU BALLES OFICIĀLIE NOTEIKUMI

1.    PAMATNOTEIKUMI

1.1. Balles teritorijā ir tiesības atrasties tikai pilngadīgām personām, kuru rīcībā ir derīga Balles biļete vai Balles ieejas aproce.

1.2. Derīgu biļešu īpašniekiem ir tiesības atrasties Balles teritorijā tās darbības laikā tad, ja tie ievēro Balles noteikumus.

1.3. Līdz ar Balles biļešu iegādi apmeklētājs piekrīt, ka Balles norises laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts un viņa attēls var tikt izmantots komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzības izmaksas vai autortiesību piemērošanas.

1.4. Balles norises vietā apmeklētāji var tikt pakļauti personas, personisko mantu un dokumentu pārbaudei.

2.    BALLES BIĻEŠU UN APROČU NOTEIKUMI

2.1. Lai iekļūtu un uzturētos Balles teritorijā, apmeklētājiem jābūt derīgai Balles aprocei. Balles ieejas aproci var saņemt pie ieejas Balles teritorijā, uzrādot derīgu Balles ieejas biļeti.

2.2. Biļetes nav jāiegādājas:
- senioriem no 70 gadu vecuma (uzrādot personu apliecinošu dokumentu);
- personām ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību).

2.3. Personām, kurām nav jāiegādājas ieejas biļetes, pasākuma dienā jāreģistrējas skolas info punktā.

2.4. Katras biļetes kods ir unikāls, un tikai pirmais apmeklētājs ar oriģinālo svītru kodu uz biļetes tiks ielaists Ballē.

2.5. Biļetes kopēšana un tālākpārdošana ir stingri aizliegta. Risku par biļetes orģināla un dublikātu vienlaicīgu izmantošanu uzņemas pats pircējs. Organizators (JVĢ FONDS) neuzņemas atbildību par biļetes ļaunprātīgu izmantošanu.

2.6. Biļetes izmantošana reklāmas un mārketinga kampaņās, akcijās, loterijās un konkursos, bez rakstiska saskaņojuma ar Organizatoru ir aizliegta.

2.7. Atrašanās Balles norises vietā ir apliecinājums, ka piekrītat Balles noteikumiem, kuri ir izvietoti norises vietā. Ar tiem iespējams iepazīties arī www.jvg100.lv

3.    NOTEIKUMI BALLES TERITORIJĀ

3.1. Balles apmeklētājiem ieeja Balles teritorijā iespējama laikā, kad teritorija ir atvērta apmeklētājiem, t.i. 17.09.2022. no pl.17:00.

3.2. Eksursijas pa skolu un tikšanās ar skolotājiem skolas telpās notiks Balles dienā no pl.15:00 līdz 18:45, patvaļīgi uzturēties Jelgavas Valsts ģimnāzijas telpās, kuras nav paredzētas Balles norisei, pēc pl.18:45 ir aizliegts.

3.3. Balles teritorijā atļauts piedalīties visos Balles pasākumos un koncertos, iekļūstot visās Balles zonās, kas pieejamas apmeklētājiem.

3.4. Balles apmeklētājiem atļauts ienest un izmantot neprofesionālās fotokameras (t.i., tādas, kurām nav maināmi objektīvi).

3.5. Smēķēt atļauts tikai tam paredzētajā vietā.

4.    BALLES TERITORIJĀ AIZLIEGTS

4.1. Lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.);

4.2. lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas;

4.3. ievest dzīvniekus;

4.4. veikt komercdarbību Balles teritorijā, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar Balles organizatoriem;

4.5. veikt jebkādu preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu vai izplatīšanu, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar Balles organizatoriem;

4.6. filmēt un veikt skaņu ierakstus izmantojot profesionālu video / foto aparatūru, to iepriekš nesaskaņojot ar Balles organizatoriem;

4.7. ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību;

4.8. Balles teritorijā atļauts ienest tukšus, neplīstošus traukus, kuri paredzēti “groziņu” novietošanai uz galdiem, dzērienu uzpildīšanai.

4.9. neatļauto priekšmetu un produktu uzglabāšana ārpus Balles teritorijas pie apsardzes vai Balles organizatoriem nav paredzēta.

5.    BALLES TERITORIJĀ AIZLIEGTS IENEST

5.1. profesionālo fototehniku (t.i., ar maināmiem objektīviem) un videotehniku, ja tā nav akreditēta atbilstoši Balles noteikumiem;

5.2. jebkāda veida lietussargus;

5.3. narkotikas;

5.4. lielgabarīta priekšmetus;

5.5. citus priekšmetus, kas var apdraudēt citu apmeklētāju ērtības vai drošību (piemēram, ieročus, sprāgstvielas, nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus u.tml.).

6.    BALLES ORGANIZATORI NEUZŅEMAS ATBILDIBU PAR

6.1. traumām, kuras apmeklētāji guvuši Balles laikā;

6.2. personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazudušām vai nozagtām mantām – īpaši iesakām Balles teritorijā neienest un neatstāt dārgas un neaizvietojamas lietas;

6.3. Balles teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti – par to pilnu atbildību uzņemas pakalpojuma sniedzējs;

6.4. par neizmantotām biļetēm, tās netiks kompensētas;

6.5. valsts iestāžu vai institūciju veiktajām darbībām Balles norises laikā un teritorijā.

7.    BALLES ORGANIZATORIEM IR TIESĪBAS

7.1. bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Balles programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus;

7.2. neielaist balles teritorijā vai izraidīt no teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība varētu traucēt Balles norisei un/vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību;

7.3. Balles organizatoriem ir tiesības atteikt pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus Balles apmeklētājus.

7.4. Balles teritorijā esošiem cilvēkiem ir pienākums ievērot visus Balles organizatoru norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar Balles norisi un kārtības nodrošināšanu, arī tādus, kas nav minēti šajos noteikumos, bet ir darīti zināmi Balles norises laikā. Ja netiek ievēroti Balles noteikumi vai jebkuri citi Balles organizatoru norādījumi un rīkojumi, Organizatoram ir tiesības cilvēku izraidīt no Balles teritorijas.

7.5. Balstoties uz aktuālajiem Covid 19 ierobežojumiem Balles norises dienā, Balles organizatoriem ir tiesības Balli atlikt uz 2023. gada pavasari. Iegādātās biļetes būs derīgas uz pārcelto pasākuma laiku. Nauda par iegādātajām biļetēm netiks atgriezta.