SALIDOJUMA NORISES VIETAS KARTE

Kartei ir informatīvs raksturs un tā līdz pasākumam vēl var nedaudz mainīties. Karte būs pieejama pie ieejas pasākumā.

AUTO NOVIETOŠANAS IESPĒJAS