BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

1) Kas man jāņem līdzi uz salidojumu (pasākuma vakara daļu)?

Obligāti:

 • Biļete (vēlams derīga - citādi uz pasākuma vakara daļu nevarēs tikt). Pēc biļetes uzrādīšanas pasākuma dalībniekiem tiks piešķirta aproce, kas ļaus atkārtoti iziet un ienākt pasākuma norises vietā;
 • Personu apliecinošs dokuments, lai apliecinātu savu identitāti, pilngadību un/vai vecumu, kas lielāks par 70 gadiem;
 • Personām ar invaliditāti - invaliditātes apliecība;

Nav obligāti:

 • "Groziņš" (saturs pēc pašu ieskatiem). Ir nodrošināta iespēja "groziņu" salidojumam iegādāties jau šobrīd un saņemt pasākuma norises vietā. Sadarbībā ar restorānu & grilbāru PARKS "groziņus" var iegādāties www.parksbanketi.lv
 • Noderēs arī maksājuma karte vai skaidra nauda, jo pasākuma norises vietā būs pieejami dažādi maksas pakalpojumi;
 • Ja vēlies - ziedi vai citi jaukumi savam skolotājam vai kādam skolas biedram;
 • Noteikti noderēs arī apģērbs - pēc saviem ieskatiem - atbilstoši ballei (atceries apģērbs un frizūra nav galvenais - skolas biedriem tu patiksi arī nedaudz izpūris). 

2) Vai personām, kurām nav jāiegādājas biļetes, ir jāreģistrējas pasākumam?
Personas, kurām nav nepieciešams iegādāties biļetes (seniori 70+ un personas ar invaliditāti), aicinātas pieteikt savu ierašanos uz salidojuma balli, zvanot +371 63023330. Pasākuma dienā jāreģistrējas skolas info punktā. 

3) Vai varu ierasties apskatīt skolu, bet neapmeklēt balli (vakara daļu)?
Jā, tas ir iespējams 17. septembrī laika posmā no 15:00 - 18:45. Ja uz balli neplānojat ierasties, dalības maksa nav jāmaksā.

4) Kur notiks Jelgavas Valsts ģimnāzijas absolventu simtgades salidojums?
Ekskursija norisināsies visā skolā (laika posmā no 15:00 - 18:45). Salidojuma vakara daļa norisināsies Jelgavas Valsts ģimnāzijas sporta hallē, Mātera ielā 44A, skolas pagalmā un daļā skolas. Pasākums notiek pie galdiņiem (galdiņu sadalījums pa absolvēšanas gadu grupām un iespēju robežās - konkrētu gadu / klašu burtiem). Norises vietas karte.

5) Vai un kādi pakalpojumi būs pieejami pasākumā?

 • Ēdināšanas pakalpojumi.
 • Bāra pakalpojumi (alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni).
 • Iespēja iegādāties vienreizlietojamos traukus.
 • Fotogrāfa pakalpojumi.

6) Līdz cikiem notiks balle?
Pasākums noslēgsies 18. septembra plkst. 5:00 (līdz 6:00 visiem apmeklētājiem jāatbrīvo pasākuma norises vieta)

7) Vai un kur būs iespēja novietot auto?
Uz pasākumu neiesakām ierasties ar auto, tiem kas tomēr ierodas ar automašīnu, to būs iespēja novietot skolai tuvumā esošajos stāvlaukumos. Automašīnas iespējams novietot arī Ūdensvada ielā, Pētera ielā un citās ielās. Lūdzam sekot līdzi izvietotajām ceļazīmēm. Stāvlaukums pie halles paredzēts tikai invalīdiem vai ar caurlaidēm.


8) Vai pasākumā būs iespēja atstāt virsdrēbes?
Jā, pasākumā būs paredzēta vieta virsdrēbju novietošanai (bez numuriņiem), tomēr tā netiks  īpaši apsargāta vai pieskatīta. Par atstātajām mantām katrs atbild pats. 

9) Kāpēc doties uz Jelgavas Valsts ģimnāzijas absolventu simtgades salidojumu?
Jautājums, uz kuru katru aicinām meklēt savu atbildi. Vēlamies satikt ikvienu no jums, lai arī kurp vedis katra dzīves ceļš. Atkalsatikšanās, kopābūšana un klātesamība šodien īpaši nepieciešama un novērtējama. Mēs ticam, ka salidojums ir lieliska vieta, kur satikt savus skolasbiedrus, dalīties atmiņās, izbaudīt koncertu un balles atmosfēru klātienē. 

Atceries savus klasesbiedrus - apskati skolas gadagrāmatu skolas mājas lapā (SĀKUMLAPĀ pieejama lejupielādei). Skolas mājaslapa http://vgim.jelgava.lv/

10) Vai uz simtgades salidojumu var nākt mans radinieks / draugs / cits interesents?
Primāri pasākums ir veltīts absolventiem, bet ikviens, kas sirdī jūtas piederīgs Jelgavas Valsts ģimnāzijai, aicināts uz balli.  Ja absolventa “otra puse”, radinieks vai draugs vēlas ierasties uz  salidojuma balli, iegādājoties biļeti, norāda to pašu gadu un klases burtu kā absolventam, kuram dodas līdzi uz pasākumu. Piemērs: JVĢ absolvents Jānis ņem līdzi sievu Annu (nav absolvente) - Annas biļešu iegādē tiek atzīmēts Jāņa absolvēšanas gads un klase.

11) Kā tiks ieguldīti no dalības maksas iegūtie līdzekļi?
Dalības maksa uz salidojumiem bijusi vienmēr, arī šoreiz tāda ir, lai pasākumu būtu iespēja noorganizēt. Biļešu tirdzniecības procesā iegūtie finanšu līdzekļi tiks izmantoti pasākuma tehniskajam nodrošinājumam (skaņa, gaisma, skatuve, video, galdi, krēsli, teltis, āra zonu nodrošinājums, grīdas aizsargsegums u.c.), pasākuma māksliniekiem, apsardzei, biļešu tirdzniecības nodrošināšanai, kā arī citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar pasākuma organizēšanu. Izmaksu kontroli un uzraudzību veic skolas un fonda pārstāvji. Pasākumu organizē Jelgavas Valsts ģimnāzija sadarbībā ar "JVĢ fonds". Pasākuma organizēšanā iesaistīti absolventi un skolas darbinieki. Neviens no absolventiem vai darbiniekiem nesaņem finansiālu atlīdzību par pasākuma organizēšanu.

Dalības maksas apmērs noteikts, vadoties pēc prognozētā cilvēku skaita un provizoriski nepieciešamā finansējuma. Iespēju robežās tiek piesaistīti pašvaldībā un skolā pieejamie resursi. Ja finansējums pārsniegs salidojuma organizēšanai nepieciešamos izdevumus, tas tiks novirzīts citu "JVĢ fonda" mērķu sasniegšanai:

 • Jelgavas Valsts ģimnāzijas ilgtspējīgas attīstības veicināšana;
 • ģimnāzijas pasākumu organizēšana atbilstoši fonda mērķiem;
 • sadarbības veicināšana ar ģimnāzijas absolventiem un absolventu reģistra veidošana;
 • ar ģimnāzijas attīstību, tēla veidošanu, sadarbību saistītu projektu realizēšana;
 • ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana;
 • materiālā atbalsta sniegšana iesaistīto pušu atbalstam - ģimnāzijas skolēniem, esošajiem un bijušajiem pedagogiem, darbiniekiem, absolventiem un vecākiem;
 • ziedojumu piesaiste fonda mērķu realizācijai.

12) Kas notiks, ja tiks atjaunoti COVID-19 ierobežojumi?
Lēmums par pasākuma pārcelšanu tiks pieņemts, balstoties uz valstī noteiktajiem aktuālajiem ierobežojumiem (17.09.2022.). COVID-19 ierobežojumu gadījumā pasākums tiks pārcelts uz 2023.gada pavasari saskaņā ar ierobežojumu daļēju vai pilnīgu atcelšanu, savukārt iegādātās biļetes būs derīgas jaunizsludinātā pasākuma norises datumā. Pasākuma pārcelšanas gadījumā nauda par iegādātajām biļetēm netiks atdota.

13) Kādēļ pasākums norisināsies hallē, nevis skolas telpās? 
Pasākuma norises vietai izvēlēta halle, balstoties uz plānoto apmeklētāju skaitu, telpu ietilpību un pasākuma vajadzībām. Skolas telpas pēc rekonstrukcijas tikušas pielāgotas modernizētai mācību videi, tāpēc nav piemērotas šādu pasākumu īstenošanai.

14) Ja esmu absolvējis JVĢ pamatskolu, vai varu doties uz salidojuma balli?
Primāri par absolventu uzskatām personu, kas absolvējusi vidusskolu, taču, ja esi sasniedzis 18 gadu vecumu un sirdī jūties piederīgs Jelgavs Valsts ģimnāzijai, laipni gaidīsim Tevi (neattiecas uz pašreizējiem ģimnāzijas skolēniem). Pērkot biļeti, norādi absolvēšanas gadu un ailē klases burts norādi: 9a, 9c, vai citu. 

15) Kā es varu atbalstīt salidojumu / iesaistīties?
Informāciju atradīsiet sadaļā: IESAISTIES

Papildu jautājumi? Sazinies ar mums.

Sadaļa var tikt papildināta!